AKADEMIA Martyna Stefaniuk biuroakademia.pl

Biuro tłumaczeń Akademia - tłumaczenia przysięgłe - włoski


Nasza wszechstronna oferta obejmuje również tłumaczenia przysięgłe z języka włoskiego i na język włoski. W ramach tej usługi tłumaczymy między innymi: świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia kursów i szkoleń, certyfikaty językowe, dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty tożsamości, dokumentację medyczną, pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne i dokumenty rejestracyjne pojazdów. Każdy tekst urzędowy z języka włoskiego i na język włoski jest uwierzytelniony poprzez opatrzenie pieczęcią i podpisem. Wskazane tłumaczenia przysięgłe sporządzamy zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami.

Tłumaczenia przysięgłe włoski

AKADEMIA Martyna Stefaniuk
ul. Reymonta 51
44-200 Rybnik
śląskie
Tel.: 512505504
NIP: 6472573640
REGON: 363875556
Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00